Begeleid wonen

Begeleid wonen in Emmen en omstreken

Wanneer je vanwege psychosociale of verstandelijke problemen niet zelfstandig kunt wonen zijn er verschillende vormen van hulp mogelijk, waaronder begeleid wonen en beschermd wonen. Hierbij ligt de voorkeur altijd bij zo veel mogelijk zelfstandigheid. Daarom wordt allereerst bekeken of je in je huidige woning kunt blijven wonen en begeleiding aan huis voldoende is. Deze vorm wordt begeleid zelfstandig wonen genoemd, of kortweg begeleid wonen.

Begeleid wonen is dus ambulante zorg, dat wil zeggen; de zorgverlener komt naar je toe. Begeleid wonen is ook extramurale zorg, dat wil zeggen; je woont niet in een instelling. Als je begeleid woont wil dat niet zeggen dat al je zorg thuis wordt geleverd, het kan bijvoorbeeld zijn dat je naast je begeleiding aan huis regelmatig naar een zorginstelling gaat voor een gesprek of behandeling.

Om zeker te weten of je in aanmerking komt voor begeleid wonen, en welke ondersteuning daar precies bij hoort, kun je aankloppen bij je gemeente of via het CIZ. Daar kun je een zogenaamd keukentafelgesprek aanvragen. Tijdens dit gesprek wordt ingeschat hoe veel zorg en ondersteuning je nodig hebt. Ook wordt uitgelegd of je gebruik kunt maken van begeleid wonen. Als de gemeente  oordeelt dat je recht hebt op begeleid wonen kun je bij Direction Zorg terecht, wij gaan dan kijken wat je wensen zijn.

Heb jij al een geldige indicatie via de gemeente of het zorgkantoor? Dan kunnen wij samen kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor jou.

Meer weten?

Neem dan voor meer informatie over begeleid wonen contact met ons op.