Locaties

Diverse woonlocaties in de gemeente Emmen

Direction Zorg heeft in de gemeente Emmen diverse woonlocaties, i.v.m. privacy voor de cliënten worden er geen straat namen en foto’s geplaatst.

  • Jeugdlocatie beschermd wonen in groep ( max 8 personen )
  • Ouder kind (  5 locaties )
  • Begeleid wonen zelfstandig of in groep ( 10  locaties )
  • Beschermd wonen zelfstandig of in groep ( 5 locaties )

 

Meer weten?

Neem dan voor meer informatie onze locaties contact met ons op.